เพิ่มเพื่อน

CLMV HOLDING CO., LTD.
The funder for CLMV
Cambodia-Lao-Myanmar-Vietnam (CLMV)
Ready for all investors on Agricultures, Tourisms & Industries
หน้าแรก เทคโนโลยี โครงการ ผลิตภัณฑ์ พันธุ์ไม้และไผ่ ความยั่งยืน ข่าวสารและสื่อ ร่วมกับเรา
Hedge funds project with Thai government 3,000 Smart Farming Hedge Funds Projects General Chavalit, Former Prime Minister

CLMV HOLDING CO., LTD.
45 ซอย เรวดี 14, ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel.: +66 2 977 9229     Mobile: +66 94 971 8888               Fax: +66 2 951 4995
E-mail: clmvholding@gmail.com               Website: www.clmvholding.com